• banner-02

t-03

 

Halal(清真食品認證)

01 S 05 S

 

有機認證

02 S

 

產學合作SBIR

03 S  04 S

 

 

正導入PIS/C GMP

 

正導入ISO22000&HACCP

 

 

 

 

 

 

《品質是企業的生命》

龍杏製藥一向堅持對品質採取全面性嚴格管控。
龍杏秉持嚴格的製藥標準,配合生技產品研發的創新技術,打造專業品牌的優質產品,
以期能達到PIC/S GMP規範,提升國內醫療品質及完善的健康照
顧。

龍杏影片

lsbp1223-02

722台南市佳里區嘉福里115-1號
電話:06-7220666
傳真:06-7229548
Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它